จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านสามารถดูภาพรับปริญญาเหล่านี้ได้ที่ Google Photos and Flickr.

Chulalongkorn University
Jan’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.

Photo by NET-Photography
Bangkok Photography Service

รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.
รับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Jan's Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University.

Do you love these photos ?

Please don’t forget to share them on Facebook.

Looking for photographer in Bangkok ?

Please contact us for informations on our photography service.

%d bloggers like this: