ภาพบางส่วนจากงานรับปริญญาที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ที่เราถ่ายในวันนี้

Photo by NET-Photography
Thailand Photographer

Location. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011 Assumption University Commencement 2011