ภาพบางส่วนจากงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Photo by NET-Photography
Bangkok Photographer

Location. มหาวิทยาลัยมหิดล
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya 73170

Mahidol University Graduation 2011 Mahidol University Graduation 2011 Mahidol University Graduation 2011