ภาพบางส่วนจากงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Photo by NET-Photography
Bangkok Photographer

Mahidol University Graduation 2011 Mahidol University Graduation 2011 Mahidol University Graduation 2011