ถ่ายภาพรับปริญญามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2008 (Huachiew Chalermprakiet University)

This album is also available on Flickr.

Photo by NET-Photography
Thailand Professional Photography Service