ถ่ายภาพรับปริญญามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce Graduation 2010

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการถ่ายภาพรับปริญญา และบริการถ่ายภาพอื่นๆได้ที่ [email protected]

This graduation album is available on Flickr.

Photo by NET-Photography | Bangkok Photographer
Thailand Photography Service